برنامه کلاسی هفتم 1، هفتم2،هفتم 3 سال تحصیلی 99-98
برنامه کلاسی هفتم 1، هفتم2،هفتم 3 سال تحصیلی 99-98
برنامه کلاسی هشتم1،هشتم2،نهم1،نهم2 سال تحصیلی 99-98
برنامه کلاسی هشتم1،هشتم2،نهم1،نهم2 سال تحصیلی 99-98
previous arrow
next arrow
Slider
Image

اخبار تصویری مدرسه
 

previous arrow
next arrow
Slider
اخبار دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز  همه اخبار
فعالیتهای فوق برنامه و معاونتها
رویدادها و اطلاعیه های مدرسه