افتخارات ورزشی

 

کسب مقام برگزیده استانی دانش آموز عزیز بهار قائدی در رشته ورزشی اسکواچ در سطح استان را به ایشان و خانواده گرامیشان تبریک می گوییم. سال تحصیلی 98-97

bahar.

bargozideh varzeshi1


چاپ