جستجو
فایل توضیحات فایل  
gh1-shirazuفعالیت های انجمن اولیا مربیان دبیرستان دخترانه دانشگاه.pdf فعالیت انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 98-97 (طرح تعالی مدیریت)
gh1-shirazuجزوه آموزش سایت دبیرستان دختر دوره اول.pdf جزوه آموزش فارس آموز
gh1-shirazuexam8.pdf برنامه امتحانی پایه هشتم ترم اول
gh1-shirazuexam7.pdf برنامه امتحانی پایه هفتم ترم اول