مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader98

کارنامه ماهیانه دانش آموزان گرامی در تاریخ 1398/9/20 صدور و تحویل خواهد گردید.
در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

برگزاری کارگاه آموزشی نوع دوستی و مساعدت در نوجوانی توسط مشاور محترم سرکار خانم دکتر میرحسینی

2

Slider

 

تدریس شاد در کلاس درس پیام های آسمانی پایه هفتم.

دانش آموزان در حال تهیه پازل از مباحث درس جدید و ارائه مطالب به صورت گروهی، جهت ارتقا یادگیری مشارکتی، انتقال مفاهیم درسی به صورت غیر مستقیم و ایجاد کلاسی مفرح و فعال

previous arrow
next arrow
Slider

معرفی همیاران مشاور

IMG 3997 Copy

Slider