مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

آخرین جلسه شورای دبیران در رابطه با امتحانات خرداد ماه و تقدیم هدایا به دبیران به مناسبت روز معلم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی (سالِ تحصیلی 1400-1399 )

WhatsApp Image 2021 05 16 at 08.20.32

WhatsApp Image 2021 05 16 at 08.20.30

WhatsApp Image 2021 05 16 at 08.20.31 1