مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به همراه پر کردن فرم خود اظهاری بیماری کووید-19 توسط دانش آموزان به صورت هفتگی

WhatsApp Image 2021 05 23 at 20.45.46

 

WhatsApp Image 2021 05 23 at 20.45.47

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.09.44

WhatsApp Image 2021 05 26 at 10.33.16

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.09.47

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.09.45

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.09.45 1