بازدید از بازارچه خیریه هنرستان استثنایی با همراهی مدیر محترم مجتمع و مدیر دبیرستان

IMG 1387 Copy

IMG 1395 Copy

IMG 1418 Copy