برگزاری کلاس های مجازی و آنلاین به صورت وبینار توسط دبیران دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز متوسطه اول

بخشی از کلاس مجازی دبیر محترم پیام های آسمانی سرکار خانم فهندژ


چاپ