مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

بازدید مدیریت و کادر آموزشی مجتمع پتروشیمی شهرستان جم از دبیرستان دخترانه دانشگاه دوره اول (بهمن ماه 1399)

WhatsApp Image 2021 02 08 at 08.27.25 5

 

previous arrow
next arrow
Slider