مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

برگزاری وبینار آموزش خانواده با محوریت تغییر نقش والدین در روانشناسی تحولی فرزندان، توسط سرکار خانم دکتر میرحسینی (فروردین ماه 1400)

WhatsApp Image 2021 04 12 at 18.04.27

 

previous arrow
next arrow
Slider