مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

تهیه صبحانه سلامت(لقمه ای) توسط دانش آموزان پایه هفتم با حضور دبیر محترم سرکار خانم نقاشیان

IMG 3580 Copy

IMG 3585 Copy

IMG 3586 Copy

IMG 3587 CopyIMG 3590 Copy

IMG 3598 Copy