مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

آموزش دانش آموزان پایه هفتم در مورد نحوه صحیح مصرف قرص آهن و ویتامین دی توسط مربی محترم بهداشت سرکار خانم ابطحی

IMG 3869 Copy

IMG 3870 Copy

IMG 3873 Copy