مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

برگزاری جشن میلاد پیامبر (ص) - سال تحصیلی 99-98

IMG 3729 Copy

IMG 3738 Copy

IMG 3755 Copy

IMG 3771 Copy

IMG 3787 Copy

IMG 3801 Copy